• Pilates: Inschrijving en betaling

  1. Elke inschrijving is strikt persoonlijk.
  2. Jouw inschrijving voor een lessenreeks is pas geldig van zodra voldaan is aan onderstaande:
   1. Een storting van het volledige bedrag op bankrekeningnummer BE82 8905 1415 2268 met vermelding <VOORNAAM FAMILIENAAM – level, dag en uur> is ontvangen.
   2. Mail met melding dat je je ingeschreven hebt.
  3. Inschrijvingsplaats. In eerste lijn op basis van datum van storting van het volledige bedrag op de rekening. In tweede lijn op basis van de datum waarop je een mail stuurde.
  4. Minderjarigen worden niet toegelaten in de lessen.
 • Pilates: Zwangerschap

  1. Zwangere vrouwen worden niet toegelaten in de les. Indien deze toch beslissen de les mee te volgen, is dit geheel op eigen risico. Lees punt “aansprakelijkheid 2.”.
  2. Vrouwen die net bevallen zijn, dienen dit eerst door te geven. Na gesprek kan dan beslist worden of ze de lessen kunnen mee volgen ja/nee. Indien deze ondanks een negatief advies toch beslissen de les mee te volgen, is dit geheel op eigen risico. Lees punt “aansprakelijkheid 2.”.
  3. Van zodra een zwangerschap is vastgelegd dient de cursist onmiddellijk de instructeur op de hoogte te brengen. Al naargelang level, duurtijd zwangerschap, etc. wordt onderling beslist hoe verder te gaan.
 • Pilates: Ziekte en overmacht

  1. Indien een cursist door overmacht of ziekte een les niet kan volgen, mag deze de les inhalen mits toestemming van ‘Saskia Faelens BV’ en mits de kwaliteit van de les voor de andere cursisten gegarandeerd kan blijven. Per lessenreeks 2 keer. Om deze toestemming te verkrijgen, stuurt de cursist een mail naar hello@saskiafaelens.com met volgende in vermeld:
   1. Onderwerp: “Inhaalles”
   2. Mail: welke dag en lesuur de cursist gemist heeft en welke dag en lesuur de cursist de les wenst in te halen (in te plannen maximaal 2 weken na verlet)
  2. Inhaalles: indien de cursist niet aanwezig is, wordt deze inhaalles als ‘benut’ beschouwd.
  3. Inhaalles: inhaallessen kunnen niet overgenomen worden naar andere reeksen tenzij anders beslist door ‘Saskia Faelens BV’.
  4. Indien een cursist door overmacht, ziekte en/of zwangerschap niet (meer) in de mogelijkheid is om de lessen te volgen gelden volgende voorwaarden voor gedeeltelijke restitutie:
   1. voor de start van de reeks: 50% teruggave via tegoedbon te benutten op een andere reeks van Saskia Faelens BV
   2. in het midden van de reeks: 15% teruggave via tegoedbon te benutten op een andere reeks van Saskia Faelens BV (De duurtijd van de tegoedbon wordt vastgelegd op basis van de verkregen informatie. Maximaal 2 jaar.)
   3. Om de tegoedbon te ontvangen, dient aan volgende voldaan te worden:
    1. overmacht: schriftelijk schrijven met gehele uitleg.
    2. zwangerschap: gynaecologisch bewijs
    3. ziekte: uitgebreid verslag van alle specialisten. Géén persoonlijk geschreven mail.Saskia Faelens BV heeft ten alle tijde het recht na objectief oordeel en onderzoek geen restitutie toe te staan
 • Pilates: Videomateriaal

  1. Het ter beschikking gestelde videomateriaal is voor privé gebruik.
  2. Elke vorm van doorgave, reproductie, verspreiding, etc. hiervan is verboden en zal strafrechtelijk vervolgd worden
  3. Saskia Faelens BV heeft ten alle tijde de bevoegdheid het videomateriaal te verwijderen.
 • Personal Trainingen en sessies

  1. Betaling wordt digitaal uitgevoerd direct na het inboeken van de PT of sessie.
  2. Bij niet aanwezigheid bij de sessie zonder verwittiging is er geen mogelijkheid tot restitutie van uw betaling.
  3. Bij annulatie later dan 24 uur is er een mogelijkheid tot restitutie van de helft van uw betaling.
  4. Bij verplaatsing of annulatie van de PT of sessie wordt er 40 euro administratieve kost aangerekend.
  5. ‘Saskia Faelens BV’ heeft ten alle tijde het recht een PT of sessie te annuleren zonder hierbij bijkomende motivatie te geven.
  6. COVID maatregelen: Neem je eigen deken mee (groot genoeg ;)). Desinfecterende gel zal aanwezig zijn in de inkomhal. Ik draag een mondmasker tijdens het tafelwerk.Saskia Faelens BV heeft ten alle tijde het recht na objectief oordeel en onderzoek geen restitutie toe te staan
 • Persoonlijk traject

  1. Betaling wordt digitaal uitgevoerd direct na de beslissing het persoonlijk traject te volgen.
  2. Er is geen restitutie mogelijk van (een deel) van het betaalde bedrag van zodra het traject gestart is.
  3. De duur van een persoonlijk traject is steeds 4 tot 6 maanden. Vastgelegd bij de start van het traject.
  4. Bij de start wordt een basisschema opgemaakt en bezorgd aan de cursist van dat wat doorlopen zal worden tijdens het traject
  5. Saskia Faelens BV heeft ten alle tijde de bevoegdheid de inhoud te wijzigen van het traject
  6. Indien door omstandigheden niet deelgenomen kan worden aan de face to face gesprekken, zal alles via mail doorgestuurd worden. Indien hieraan taken gelinkt zijn, kan de persoon hierop feedback vragen en ontvangen.
  7. De 30min calls dienen tijdig ingepland worden. Dit ligt bij de verantwoordelijkheid van de cursist.
  8. De 30min calls kunnen samengebundeld worden tot 1u call of 1u healing sessie. Dit dient steeds tijdig doorgegeven te worden en inplanning ligt bij de verantwoordelijkheid van de cursist.
 • Annulatie, vervanging en wijzigingen

  1. ‘Saskia Faelens BV’ mag een lessenreeks annuleren indien er te weinig cursisten zijn.
  2. ‘Saskia Faelens BV’ mag een lessenreeks annuleren indien er sprake is van overmacht.
  3. ‘Saskia Faelens BV’ mag een lessenreeks of les laten vervangen door een gecertificeerde instructeur.
  4. ‘Saskia Faelens BV’ heeft het recht personen zonder opgave van reden de toegang tot de les te weigeren of uit te sluiten van deelname aan een les.
  5. ‘Saskia Faelens BV’ is bevoegd ten alle tijde wijzigingen in de lestijden, tarieven, huisregels, locatie en voorwaarden aan te brengen.
 • Aansprakelijkheid

  1. De lessen zijn uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten.
  2. Raadpleeg eerst uw huisarts of een specialist indien uw gezondheid eventueel beperkingen of bijzonderheden met zich meebrengt.
  3. Deelname aan de lessen is op eigen risico. ‘Saskia Faelens BV’ is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een opendeurdag, workshop, les, activiteit, etc.
  4. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u ‘Saskia Faelens BV’ en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de HOK of de praktijk van Saskia Faelens ten gevolge van uw handelen of nalaten.
 • Algemeen

  U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van zodra u zich ingeschreven heeft voor een les, personal training, persoonlijk traject, sessie, activiteit, lessenreeks en/of workshop bij ‘Saskia Faelens BV’.